Om os

Del af advokatsamfundet

Advokaterne hos Binzer&Co Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Binzer&Co Advokatfirma driver advokatvirksomhed fra adressen Bagsværdvej 92, 2800 Lyngby Denmark. Advokatfirmaet er organiseret som en personlig drevet virksomhed under CVR-nummer 35936041.

Bank

Vi har klientbankkonti i Handelsbanken. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer.

Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.).

Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Tilsyn og klageadgang

Binzer&Co Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler, som udstedes af advokatsamfundet.

I tilfælde af utilfredshed med rådgivning udført af Binzer&Co Advokatfirma kan klienten til enhver tid kontakte Martin Binzer Lind.

Kunden kan indbringe klager over rådgivning og det beregnede honorar for Advokatrådet ved at kontakte Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelserne gælder for al bistand, som Binzer&Co Advokatfirma udfører for klienten, medmindre klienten har indgået en anden skriftlig aftale med os for den pågældende opgave. Se vores forretningsbetingelser.